content top

Bankovní registr dlužníků

Bankovní registr dlužníků

Bankovní registr dlužníků, nebo také úvěrový registr, jak se jinak nazývá, je nástrojem ekonomiky, bez něhož by nemohly existovat v podstatě žádné banky na světě a bez něhož by ani nebyl možný náš vstup do mezinárodních institucí jako jsou například Evropská unie, NATO nebo Organizace spojených národů. Jak registr funguje? Představte si úvěrový registr jako velkou databázi, v níž jsou vedeny...

Celý článek

Bankovní kódy

Bankovní kódy

Bankovní kódy jsou kódy bank používané pro mezibankovní platební styk. Každá banka má svůj vlastní bankovní kód. Například banka Citybank má kód 2600, Fio banka 2010, Komerční banka 0100 atd. bankovní kódy se také někdy označují jako směrové kódy. Jsou to čtyřmístná čísla sloužící k přesné identifikace kterékoli banky. Své unikátní bankovní kódy mají kromě bank ještě další nebankovní...

Celý článek

Bankovní spojení

Bankovní spojení

Jestliže si budete chtít otevřít účet v některé z místních bank v tomto státě, tak dostanete číselné označení, které tento účet bude identifikovat. Pomocí tohoto čísla pak budete moci provádět bankovní transakce. Číslo účtu se většinou skládá z vašeho osobního čísla a kódu banky, který se obvykle uvádí za lomítkem za číslem účtu. Všechny tuzemské banky mají tento formát účtu identický....

Celý článek

Bankovní akreditiv

Bankovní akreditiv

Bankovní akreditiv znamená bankovní závazek poskytnout na žádost klienta plnění určitého úkolu osobě klientem zvolené. Klient se v tomto případě označuje jako příkazce, na jehož účet se poskytuje oprávněné plnění. Osobou zvolenou se myslí takzvaný beneficient. Jak bankovní akreditiv vznikl Původ bankovních akreditivů sahá až do vzdálené minulosti, někam do antického Řecka a  představuje starobylou...

Celý článek

Smlouva o výpůjčce

Smlouva o výpůjčce

Smlouva o výpůjčce je definována občanským zákoníkem. Ve smlouvě o výpůjčce občanský zákoník definuje vztah, který vznikne po uzavření této smlouvy mezi věřitelem a vypůjčitelem. Vypůjčiteli se v této smlouvě vyhrazuje právo bezplatně a beztrestně používat vypůjčenou věc po dobu ve smlouvě přesně definovanou. Řádné předání Občanský zákoník dále stanoví, že vypůjčitel je povinen vrátit...

Celý článek

Smlouva o půjčce vzor

Smlouva o půjčce vzor

Smlouvu o půjčce stanoví Občanský zákoník podle příslušného paragrafu. Smlouvu o půjčce může uzavřít v podstatě každý. Jedná se o smluvní závazek mezi dvěma účastníky smluvního vztahu. Do tohoto vztahu patří věřitel a vypůjčovatel. Věřitel je majitelem peněz případně věci, půjčovatelem bývá označována osoba, která si danou věc případně peníze půjčuje. Půjčovatel se po dobu užívání...

Celý článek

Úroky v bankách

Úroky v bankách

Úrokem se obvykle označuje peněžitá odměna, kterou platí dlužník svému věřiteli za půjčení daného finančního obnosu. Věřitel je člověk, který danou částku půjčuje ze svých úspor. V případě, že tuto naspořenou částku půjčí, nemůže s ní nějakou dobu disponovat. Dlužník naopak tyto peníze použije ke své okamžité spotřebě. Věřitel tedy jinými slovy poskytuje dlužníkovi takzvaný úvěr....

Celý článek

Kdo je věřitel

Kdo je věřitel

Věřitelem se zpravidla označuje osoba, která je subjektem práva, a jako taková má nárok vymáhat pohledávky po dlužníkovi. Právo požadovat plnění pohledávek po dlužníkovi náleží věřiteli na základě takzvaného závazkového právního vztahu. Dlužník je osoba, která něco dluží věřiteli. Věřitel je naopak ten, který něco někomu půjčil. Jedná se zpravidla o peníze, předmětem půjčky však může...

Celý článek

Co je RPSN

Co je RPSN

RPSN je zkratka pro roční procentní sazbu nákladů. Jedná se v podstatě o číslo, jež má umožnit spotřebiteli, aby byl schopen lépe vyhodnotit výhody nebo případné nevýhody nabízeného úvěru. Roční procentní sazba nákladů tak uvádí podíl z dlužné částky, který bývá zpravidla vyjádřen v procentech. Spotřebitel musí tento podíl uhradit v období jednoho roku. Souvisí to se splátkami, správou, a...

Celý článek

Dlužní úpis vzor

Dlužní úpis vzor

Dlužním úpisem se zpravidla myslí právní listina, která obsahuje vyjádření o tom, že existuje nějaký dluh. Dlužná částka, již musí dlužník uhradit svému věřiteli. Tuto listinu vystavuje věřitel svému dlužníkovi. Většinou označuje výši dluhu i důvod dluhu, může se však také jednat jen o potvrzení nějaké pohledávky. Dlužní úpis je tedy jakýmsi závazkem, který potvrzuje současný vztah mezi...

Celý článek
content top