content top

Dům na splátky

Dům na splátky

Chcete hypotéku na dům? Hodláte stavět a chcete si půjčit? Uvažujete o tom, u které banky je nejvýhodnější úvěr? Nevíte, podle jakých kritérií se rozhodnout? Pak v tomto článku možná najdete cenné a užitečné rady. Hypoteční banka Hypoteční úvěry poskytují téměř všechny banky, každá má ovšem poněkud odlišné požadavky a nabízí rozdílné podmínky. Přímo na půjčování hypotečních úvěrů...

Celý článek

100% hypotéka

100% hypotéka

Získat hypotéku, která by byla krytá stoprocentní hodnotou zastavované nemovitosti je úkol složitý, avšak ne nemožný. Nejde to totiž všude. Některé banky, které nabízejí hypoteční služby, vám poskytnou hypoteční úvěr pouze do určité, přesně stanovené výše zastavované nemovitosti. Jedná se zpravidla o zhruba sedmdesát procent ceny zastavené nemovitosti. Větší množství peněz vám banky většinou...

Celý článek

Převod peněz mezi bankami

Převod peněz mezi bankami

Zajímá vás, jak dlouho trvá, než se převedou peníze z jednoho účtu na druhý? Jak fungují mezibankovní operace a peněžní transakce? V tomto článku naleznete odpovědi na tyto otázky. Převod z účtu na účet Převod peněz z jednoho účtu na druhý není nijak náročná operace. Po odepsání peněz z jednoho konta to může zabrat prakticky jen několik hodin, než se peníze objeví na koncovém účtu. Může to...

Celý článek

Revolving

Revolving

Revolvingový úvěr je druh úvěru, který nemá pevný počet plateb, na rozdíl od splátkového úvěru. Kreditní karty jsou příkladem revolvingového úvěru používaného spotřebiteli. Firemní revolvingové úvěry se obvykle používají k poskytnutí likvidity pro finanční operace společnosti na každodenní bázi. Co je revolvingový úvěr Revolvingový úvěr poskytuje dlužníkovi maximální celkové množství...

Celý článek

Předčasné splacení půjčky

Předčasné splacení půjčky

Pokud třeba uvažujete o předčasném splacení vašeho spotřebitelského úvěru nebo o splacení jeho větší části, musíte bedlivě dbát na to, jak to udělat, abyste nemuseli platit žádné sankce. Předčasné splacení je totiž většinou sankcionováno, a pokud nebudete správně informováni, tak se může stát, že se vám takové předčasné splacení prodraží ještě víc než původně dohodnutý termín splacení....

Celý článek

Dlužní úpis vzor

Dlužní úpis vzor

Dlužním úpisem se zpravidla myslí právní listina, která obsahuje vyjádření o tom, že existuje nějaký dluh. Dlužná částka, již musí dlužník uhradit svému věřiteli. Tuto listinu vystavuje věřitel svému dlužníkovi. Většinou označuje výši dluhu i důvod dluhu, může se však také jednat jen o potvrzení nějaké pohledávky. Dlužní úpis je tedy jakýmsi závazkem, který potvrzuje současný vztah mezi...

Celý článek

Co je RPSN

Co je RPSN

RPSN je zkratka pro roční procentní sazbu nákladů. Jedná se v podstatě o číslo, jež má umožnit spotřebiteli, aby byl schopen lépe vyhodnotit výhody nebo případné nevýhody nabízeného úvěru. Roční procentní sazba nákladů tak uvádí podíl z dlužné částky, který bývá zpravidla vyjádřen v procentech. Spotřebitel musí tento podíl uhradit v období jednoho roku. Souvisí to se splátkami, správou, a...

Celý článek

Kdo je věřitel

Kdo je věřitel

Věřitelem se zpravidla označuje osoba, která je subjektem práva, a jako taková má nárok vymáhat pohledávky po dlužníkovi. Právo požadovat plnění pohledávek po dlužníkovi náleží věřiteli na základě takzvaného závazkového právního vztahu. Dlužník je osoba, která něco dluží věřiteli. Věřitel je naopak ten, který něco někomu půjčil. Jedná se zpravidla o peníze, předmětem půjčky však může...

Celý článek

Úroky v bankách

Úroky v bankách

Úrokem se obvykle označuje peněžitá odměna, kterou platí dlužník svému věřiteli za půjčení daného finančního obnosu. Věřitel je člověk, který danou částku půjčuje ze svých úspor. V případě, že tuto naspořenou částku půjčí, nemůže s ní nějakou dobu disponovat. Dlužník naopak tyto peníze použije ke své okamžité spotřebě. Věřitel tedy jinými slovy poskytuje dlužníkovi takzvaný úvěr....

Celý článek

Smlouva o půjčce vzor

Smlouva o půjčce vzor

Smlouvu o půjčce stanoví Občanský zákoník podle příslušného paragrafu. Smlouvu o půjčce může uzavřít v podstatě každý. Jedná se o smluvní závazek mezi dvěma účastníky smluvního vztahu. Do tohoto vztahu patří věřitel a vypůjčovatel. Věřitel je majitelem peněz případně věci, půjčovatelem bývá označována osoba, která si danou věc případně peníze půjčuje. Půjčovatel se po dobu užívání...

Celý článek
content top