RPSN je zkratka pro roční procentní sazbu nákladů. Jedná se v podstatě o číslo, jež má umožnit spotřebiteli, aby byl schopen lépe vyhodnotit výhody nebo případné nevýhody nabízeného úvěru. Roční procentní sazba nákladů tak uvádí podíl z dlužné částky, který bývá zpravidla vyjádřen v procentech. Spotřebitel musí tento podíl uhradit v období jednoho roku. Souvisí to se splátkami, správou, a spoustou dalších výdajů, jež jsou spojeny s náklady na čerpání úvěru.

Zákon mluví jasně

Podle zákona je v České republice každý, kdo poskytuje spotřebitelský úvěr, povinen uvádět své nabídky. Roční procentní sazbu nákladů má povinnost uvádět taktéž. V případě RPSN je však tato povinnost poněkud limitována, tento údaj se totiž nemusí uvádět v případě úvěrů nižších než pět tisíc korun nebo vyšších než milion osm set tisíc korun. Tento údaj se zároveň netýká ani hypoték. Jestliže se stane, že by poskytovatel úvěru tento údaj neuvedl, bude poskytnutý úvěr automaticky úročen diskontní sazbou České národní banky. Pro zákazníka je tento případ výrazně výhodnější, proto k těmto situacím dochází jen velmi vzácně. Věřitelé jsou si velmi dobře vědomi toho, že v případě neuvedení RPSN mohou tratit. Stejný postup se týká prakticky všech ostatních členských států Evropské unie.

Účel RPSN

Obvykle bývá velmi obtížné porovnávat nabídky různých věřitelů a jejich roční úrokové míry. Používají se proto různé jiné dodatečné platby. Takovými dodatečnými platbami mohou být například poplatky za uzavření smlouvy (administrativní poplatky), poplatky za správu úvěru, poplatky za vedení účtu, poplatky za převody peněžních prostředků, první navýšená splátka (akontace), u leasingu odkupní cena předmětu a pojištění schopnosti splácet.

Výpočet úrokových mír

Úrokové míry se obvykle odpočítávají od různých základů a bývají zpravidla uváděny v nějakých časových horizontech. Většinou to bývají měsíce nebo roky. Výjimkou však nejsou ani úroky týdenní. RPSN se zásadně uvádí na roční bázi, usnadňuje tak porovnávání různých nabídek a zahrnuje veškeré platby.

Výpočet RPSN

Roční procentní sazba nákladů vyjadřuje úrokovou míru, která se rovná čisté získané hodnotě ze získaných půjček. Rovnice výpočtu RPSN se většinou provádí počítačově a zahrnuje celou řadu komplexních numerických modelů a matematických vzorců. Pro naše účely je tedy možné říci, že RPSN udává procenta z dlužené částky, jež musí uhradit spotřebitel ve stanoveném období jednoho roku. Jedná se tedy jinými slovy o veškeré náklady a výdaje s půjčkou spojené. To je tedy ve stručnosti úplně nejzákladnější rozdíl mezi RPSN a úrokem. Zatímco úrok stanovuje cenu půjčených peněz, RPSN v sobě zahrnuje navíc ještě veškeré náklady související s vedením úvěru.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>