Dlužním úpisem se zpravidla myslí právní listina, která obsahuje vyjádření o tom, že existuje nějaký dluh. Dlužná částka, již musí dlužník uhradit svému věřiteli. Tuto listinu vystavuje věřitel svému dlužníkovi. Většinou označuje výši dluhu i důvod dluhu, může se však také jednat jen o potvrzení nějaké pohledávky. Dlužní úpis je tedy jakýmsi závazkem, který potvrzuje současný vztah mezi věřitelem a dlužníkem, většinou to bývá právě z důvodu zapůjčení peněz.

Kdy sepsat dlužní úpis

Každý z nás se někdy může nebo mohl dostat do takové situace, v níž si musel půjčit nebo někomu jinému půjčil určitý peněžní obnos. Pokud takováto situace nastane, je dobré dlužní úpis vystavit. Pokud jste v pozici, kdy peníze půjčujete, pak je ve vašem osobním zájmu dlužní úpis sepsat, neboť tato listina je prostředkem, který by vás měl preventivně ochránit před případným nesplacením dluhu. Jestliže by se stalo, že dlužník z jakéhokoli důvodu nebude schopen svůj dluh uhradit, díky dlužnímu úpisu máte možnost právně se domáhat své pohledávky.

Dlužný úpis stanoví podmínky

Dlužné úpis stanovuje podmínky, za jakých má být půjčka vyřízena. Kromě výše půjčované částky úpis většinou uvádí také termín, do něhož má být půjčka splacena, tedy maximální možnou lhůtu splacení. Dlužník se úpisem zavazuje dostát svému závazku. Občanský zákoník rovněž stanovuje podmínky, za kterých je možné dohodnout i případný úrok z půjčované částky, který dlužník bude splácet jako cenu za poskytnutí půjčky.

Co úpis obsahuje

Dlužní úpis obsahuje v prvé řadě titulní označení, v němž se uvádí, že se jedná o dlužní úpis. Následují jména věřitele a dlužníka. Uvádí se vždy celé jméno i příjmení. Dlužník a věřitel jsou dále označeni celou adresou a rodným číslem. Hlavním obsahem dlužního úpisu je však výše dlužné částky a termín jejího splacení. Oba účastníci dlužního vztahu se dohodnou na konkrétních podmínkách splácení dluhu. Podmínky splácení se dlužním úpisem detailně stanovují. Úhrada dluhu může být jednorázová nebo ve splátkách. Počet splátek i termíny jejich placení stanovuje dlužní úpis. V dlužním úpise je rovněž možné dohodnout a uvést i výši případného úroku, tedy úrokové sazby, kterou bude dlužník svému věřiteli splácet za poskytnutí úvěru. Závěr dokumentu pak obsahuje vlastnoruční podpisy obou osob v dlužním vztahu, datum a místo podpisu.

Názorná ukázka dlužního úpisu

Samotný text dlužního úpisu nemusí být nikterak dlouhý. Stačí v podstatě napsat jenom jednu nebo dvě jednoduché, krátké věty, v nichž se popíše dlužná situace. Může to vypadat například takto: „Prohlašuji tímto, že jsem si dnes, dne ……………. (konkrétní datum) půjčil od pana Josefa Nováka částku …………………..Kč (konkrétní částka). Tuto částku splatím jednorázově nejpozději do …………………………(konkrétní datum). Podpis.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>