Věřitelem se zpravidla označuje osoba, která je subjektem práva, a jako taková má nárok vymáhat pohledávky po dlužníkovi. Právo požadovat plnění pohledávek po dlužníkovi náleží věřiteli na základě takzvaného závazkového právního vztahu. Dlužník je osoba, která něco dluží věřiteli. Věřitel je naopak ten, který něco někomu půjčil. Jedná se zpravidla o peníze, předmětem půjčky však může být jakákoli jiná užitková věc (automobil, stroj, nářadí, pozemek a tak podobně).

Zajištění pohledávky

Věřitel si svou pohledávku zajišťuje takzvaným kolaterálem. Kolaterální pohledávky jsou takové, při nichž je dlužná částka zastavena nějakou jinou jistinou. Jedná se zpravidla o majetek dlužníka, ať už hmotný nebo nehmotný. Pohledávka může být dále zajištěna ještě ručením. Ručení znamená, že se za dlužníka zaváže nějaká jiná osoba. Většinou to bývá rodinný příslušník, může se ale jednat prakticky o kohokoli. Ručitel se zavazuje uhradit za dlužníka dlužnou částku v případě, že dlužník nebude schopen dostát svému závazku dluh zaplatit. Podrobnosti těchto vztahů stanoví takzvaný zástavní zákon.

Zástavní zákon

Zástavní zákon je klasifikován jako právo patřící k věcným právům k věci. Slouží zpravidla k zajištění pohledávky v situacích, kdy by dlužník nebyl schopen splnit slíbené podmínky v předem stanovených a řádně upravených termínech. Kolaterál neboli zástava, je předmětem zástavního práva. Pokud dojde k zajištění pohledávky více kolaterály, pak se jedná o zástavní právo vespolné. Podrobný, detailní popis vespolného zástavního práva stanoví konkrétní paragrafy občanského zákoníku.

Vymahatelské postupy

Zákon zároveň stanovuje konkrétní vymahatelné postupy pro případy, kdy dojde k selhání dlužníka dostát svým závazkům. V takových případech zákon stanovuje úřední postupy soudní cestou. Po rozhodnutí soudu může nastoupit exekutivní zabavení zastaveného majetku, dražby a prodej majetku. Věřitel tak získává zpět dlužnou částku prodejem části nebo celého zastaveného majetku dlužníka.

Neplatič

Neplatičem je zpravidla chápán ten dlužník, který nedostál svým závazkům splatit dlužnou částku v hodnotě vypůjčené částky případně v termínu stanoveném ve smlouvě. Dlužníkem se chápe kterákoli osoba, která má jakýkoli závazek. Pokud tento závazek neuhradí ve stanovené lhůtě, stává se z dlužníka neplatič. Věřitel se může před neplatiči preventivně ochránit tím, že si vyhledá jména neplatičů v registrech veřejných neplatičů, které jsou volně dostupné například na internetu nebo na kterémkoli úřadě. Jedná se o takzvané registry dlužníků.

Pozitivní neplatič

Občanská organizace hnutí Duha používá termín neplatičů pro ty, kteří snižují spotřebu fosilních paliv prostřednictvím neplacení účtů za energie ve své domácnosti. Jedná se o neplacení za dodávky elektřiny, tepla, vody, a plynu.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>