Smlouvu o půjčce stanoví Občanský zákoník podle příslušného paragrafu. Smlouvu o půjčce může uzavřít v podstatě každý. Jedná se o smluvní závazek mezi dvěma účastníky smluvního vztahu. Do tohoto vztahu patří věřitel a vypůjčovatel. Věřitel je majitelem peněz případně věci, půjčovatelem bývá označována osoba, která si danou věc případně peníze půjčuje. Půjčovatel se po dobu užívání vypůjčené věci nestává dočasným majitelem věci a zavazuje se ve smlouvě užívat věc náležitým způsobem a vrátit věc ve stavu, v níž se věc běžně používá. V případě půjčení peněž se dlužník zavazuje vrátit vypůjčený obnos ve stanoveném termínu.

Kdy napsat smlouvu o půjčce

Smlouvu o půjčce se doporučuje napsat tehdy, jestliže půjčujete peníze nebo nějakou jinou věc, jejíž jste majitelem, osobě blízké, rodinnému příslušníkovi nebo osobě známé. Touto smlouvou se tak chráníte před možným poškozením věci případně nevrácením vypůjčené peněžité částky.

Co má smlouva obsahovat

Přesnou formální úpravu smlouvy stanoví Občanský zákoník. Její podoba by však neměla postrádat tyto údaje a informace. Zaprvé je nutné uvést do záhlaví název smlouva o půjčce a jako podtitul napsat patřičný odkaz na paragraf Občanského zákoníku. Dále záhlaví obsahuje místo a datum uzavření smlouvy. Na prvním místě smlouvy se uvádí jména obou účastníků smluvního vztahu. Věřitel i dlužník musejí být popsáni celými jmény, rodným číslem a adresou.

Text smlouvy

Samotný obsah smlouvy tvoří krátký text, který popisuje, o jakou částku se ve vztahu jedná, kdo komu půjčuje a jaké množství v jaké měně. Dlužník v této smlouvě svým podpisem potvrzuje přijetí půjčované částky. To by měl obsahovat první odstavec smlouvy. V druhém odstavci se uvádí závazek dlužníka vrátit věřiteli půjčovanou částku v dané výši. Může se jednat buď o částku stejnou, nebo navýšenou o předem dohodnutý úrok, na němž se oba účastníci smluvního vztahu dobrovolně shodnou. V tomto odstavci se zároveň uvádí maximální doba splatnosti, tedy termín, do kterého je dlužník povinen nejpozději vrátit dlužnou částku. Dlužník může vrátit dlužnou částku i před stanoveným termínem. Vrácením dlužné částky smluvní vztah končí.

Penalizace

Dalším odstavcem smlouvy o půjčce je část, v níž se přesně stanovují podmínky pro případ, že by došlo k porušení smluvních pravidel ze strany dlužníka. V případě prodlení dlužníka vrátit dlužnou částku ve smlouvou stanoveném termínu, musí dlužník zaplatit pokutu stanovenou ve smlouvě. Penalizační částka bývá ve smlouvě zpravidla vyjadřována ve formě procent z půjčené částky. Na výši této pokuty se oba aktéři smlouvy dohodnou. Závěr smlouvy obsahuje podpisy a prohlášení aktérů o způsobilosti. Následuje rozhodčí doložka.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>