Smlouva o výpůjčce je definována občanským zákoníkem. Ve smlouvě o výpůjčce občanský zákoník definuje vztah, který vznikne po uzavření této smlouvy mezi věřitelem a vypůjčitelem. Vypůjčiteli se v této smlouvě vyhrazuje právo bezplatně a beztrestně používat vypůjčenou věc po dobu ve smlouvě přesně definovanou.

Řádné předání

Občanský zákoník dále stanoví, že vypůjčitel je povinen vrátit věc ve stavu, který odpovídá řádnému užívání vypůjčené věci. Vypůjčitel je podle smlouvy oprávněn užívat věc podle svého vlastního uvážení k tomu, k čemu je věc určena. Přesnější detaily stanoví smlouva. Konkrétní podrobnosti o užívání jsou na dohodě mezi vlastníkem věci a jejím vypůjčitelem. Ten se zároveň ve smlouvě zaručuje, že se k věci bude chovat s náležitým respektem a bude ji chránit před zneužitím, poškozením případně ztrátou. Vypůjčitel by také zároveň neměl nechávat věc k užívání jiné osobě, pokud smlouva nestanoví jinak. Podrobnosti je však možné dohodnou a záleží v podstatě jen na vztahu mezi oběma účastníky smluvního vztahu.

Vrácení vypůjčené věci

Jakmile vypůjčitel věc nepotřebuje, měl by ji podle smlouvy o výpůjčce neprodleně vrátit v náležitém stavu, v jakém si věc zapůjčil. Vrácení věci však musí proběhnout do předem stanoveného termínu. Tento termín je ve smlouvě o výpůjčce přesně definován. Osoba, která věc půjčuje, má nárok požadovat vrácení půjčené věci ještě před termínem ve smlouvě stanoveným. O toto vrácení může majitel usilovat v případě, jestliže existuje důvodné podezření, že vypůjčitel užívá věc v rozporu s pravidly stanovenými ve smlouvě. O předčasné vrácení je možné žádat také tehdy, jestliže existuje důvodné podezření, že vypůjčitel už vypůjčenou věc nepoužívá a nepotřebuje.

Smlouva o výpůjčce auta

Konkrétně může být tato smlouva v praxi naplněna například výpůjčkou automobilu. Vypůjčitel se v tomto případě nestává novým majitelem vozu. Získává pouze právo tuto věc po určitou, ve smlouvě stanovenou dobu používat. Smlouva o výpůjčce nevyžaduje žádnou zvláštní formální úpravu. Uzavřením této smlouvy však, často i nevědomě, podstupujeme určitá rizika, na něž je dobré dát si pozor. Může se jednat o vypůjčení automobilu nebo kterékoli jiné věci osobám blízkým, známým, rodinným příslušníkům a podobně.

Možná rizika

Půjčitel se ve smlouvě zavazuje předat věc v takovém stavu, v jakém ji přebral, případně, pokud smlouva nestanoví jinak, ve stavu, který je způsobilý k řádnému užívání této věci. Při půjčování aut nebo jiných drahých strojů je na tuto podmínku nutné dbát a klást velký pozor. Základním problémem, který často vzniká a z něhož pak většinou plynou veškeré potíže, je to, že si vypůjčitel většinou půjčovanou věc důkladně neprohlédne. Může se pak stát, že při vracení vypůjčené věci její majitel požaduje náhradu za poškození, které vypůjčitel nemusel způsobit. Při uzavírání smlouvy o výpůjčce je tedy nejdůležitější přesně definovat stav, v jakém se půjčovaná věc nachází. Detailní popis půjčované věci může pomoci předejít celé řadě nepříjemných potíží.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>