Úrokem se obvykle označuje peněžitá odměna, kterou platí dlužník svému věřiteli za půjčení daného finančního obnosu. Věřitel je člověk, který danou částku půjčuje ze svých úspor. V případě, že tuto naspořenou částku půjčí, nemůže s ní nějakou dobu disponovat. Dlužník naopak tyto peníze použije ke své okamžité spotřebě. Věřitel tedy jinými slovy poskytuje dlužníkovi takzvaný úvěr. Tento úvěr musí být uhrazen do určité, předem dohodnuté doby. Lhůta, po kterou může dlužník disponovat s vypůjčenou částkou a termín jejího vrácení spolu s navýšeným úrokem se pak zpravidla nazývá jistina.

Věřitelé

Věřitelem bývají velice často banky nebo jiné finanční instituce, jako jsou například družstevní záložny, spořitelny a podobně. Mohou to však být i soukromé osoby nebo instituce nebankovního typu. Dlužníky pak zase zpravidla bývají lidé, kteří si půjčují peníze k soukromým účelům, jakou jsou třeba hypotéky nebo jiné věci. Dlužníkem však mohou být i právnické osoby, firmy, podniky, společnosti, obce, kraje ale také samozřejmě vlády a celé státy.

Časové preference úroku

Úrok je v podstatě projevem toho, co se v ekonomice označuje jako časová preference. Lidé obvykle tíhnou k tomu, že spotřebovávají věci blíže k současnosti. Věci, které jsou v budoucnosti dále od spotřeby, nejsou tudíž pro spotřebitele tak podstatné. Pokud však někdo považuje budoucí statek za hodnotnější než současný, odkládá svou současnou spotřebu do budoucnosti. K takovému odkladu spotřeby však potřebuje nějakou motivaci.

Motivace spoření

Úrok bývá zpravidla považován za motivaci ke spoření. Čím vyšší úrok ze svých úspor dostanete, tím vyšší je šance, že začnete spořit a zároveň i částka, kterou budete spořit, bude růst exponenciálně k výši úroku. Zjednodušeně řečeno, úrok je cena, kterou se dlužník zavazuje zaplatit svému věřiteli za půjčení stanovené částky. Pokud by neexistovala instituce úroku, nikdo by neměl potřebu peníze půjčovat a tím pádem ani generovat úspory. Úvěrový trh je tedy výší úrokových sazeb výrazně ovlivněn. Na straně věřitelů vytváří motivaci ke spoření.

Funkce úroku

V současné době se s úroky setkáváme především v bankách. Peníze, které momentálně nepotřebujeme, uložíme do banky na své bankovní konto a banka nám za to, že u ní peníze necháme, nabízí nějaký úrok. Prakticky tím tak peníze bance půjčujeme. Naše peníze ale v bance neleží jen tak ladem. Banka tyto naše úspory zase půjčuje dál někomu jinému. Člověk, který si půjčuje peníze od banky, se také zavazuje platit z vypůjčené částky předem stanovené procento úroku.

Bezúročné půjčky a lichva

Pokud si lidé mezi sebou půjčují peníze bez úroku, jedná se o bezúročné půjčky. Opačným protipólem bezúročných půjček je pak takzvaná lichva. Jedná se o neúměrně vysoké úroky.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>